WOZ-waarde

 • Wat is het?

  De gemeente taxeert de waarde van uw woning, (bedrijfs)pand of (bouw)grond. Deze waarde geldt als basis voor de bepaling van de verschuldigde onroerende- zaakbelasting, de heffingen van rijk en waterschap en het eigenwoningforfait. Indien u het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u bij de gemeente hiertegen in bezwaar gaan.

  Woz-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!

  Log met uw DigiD in op: WOZ-loket     en u heeft toegang tot uw eigen gegevens. U kunt hier ook een taxatieverslag downloaden.

  Voormalig gemeente Zeevang

  Inwoners van de dorpskernen van de voormalig gemeente Zeevang kunnen voor de taxatiegegevens tot en met het jaar 2015 tot 1 juni 2016 gebruik maken van het WOZ-portaal. Na 1 juni 2016 kunnen deze taxatiegegevens uitsluitend telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij de gemeente worden opgevraagd.

  Meer informatie WOZ-loket

  WOZ-waarde huurwoningen Wooncompagnie

  Met ingang van 2016 wordt ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekendgemaakt. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder van een woning van de Wooncompagnie een WOZ-beschikking 2016 heeft ontvangen kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. De Wooncompagnie heeft ons echter verzocht te vermelden dat zij de door de gemeenten vastgestelde WOZ-waardes jaarlijks laat toetsen door een beëdigd makelaar. Indien nodig zal de Wooncompagnie bezwaar tegen de WOZ-waarde aantekenen. De huurdersorganisatie is hierover geïnformeerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wooncompagnie.

  WOZ-waarde huurwoningen Woningbouwvereniging de Vooruitgang

  Met ingang van 2016 wordt ook aan huurders van woningen de WOZ-waarde op het aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen bekendgemaakt. Dat is omdat door een wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) huurders een belang kunnen hebben bij de WOZ-waarde. Dit zal naar verwachting slechts voor een (zeer) klein gedeelte van de huurders gelden. Indien u als huurder van een woning van De Vooruitgang een WOZ-beschikking 2016 heeft ontvangen kunt u daar, als u daar belang bij heeft, bezwaar tegen maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Vooruitgang.

 • Wat moet ik doen?

  1. Op het aanslagbiljet van de onroerende-zaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Dit biljet ontvangt u jaarlijks.
  2. Na ontvangst van dit biljet kunt u bij de gemeente een taxatieverslag aanvragen. Hiermee kunt u controleren of de gemeente de waarde goed heeft bepaald.
  3. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en, voorzover van toepassing, het eigenwoningforfait en forensenbelasting.
  4. Indien u de vastgestelde waarde te hoog vindt, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een bezwaarschrift indienen.
 • Hoe werkt het?

  1. De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak (WOZ-waarde). De waarde wordt jaarlijks opnieuw getaxeerd.
  2. De WOZ-waarde die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.
 • Hoe lang duurt het?

  Wat houdt de WOZ-waarde in?

  De WOZ-waarde van de woning is de waarde die de woning zou hebben als deze op die datum verkocht zou zijn. Vanzelfsprekend worden niet alle woningen op de waardepeildatum verkocht. Hoe kan een gemeente dan toch de waarde van alle woningen bepalen?

  Bepaling WOZ-waarde

  1. De meeste gemeenten huren voor de waardebepaling een taxatiebureau in. Sommige gemeenten voeren de taxaties zelf uit.
  2. Eerst volgt een inventarisatie van de woningen. Hierbij wordt bepaald wat de grondoppervlakte is van het perceel, wat de inhoud van de woning is en of er nog andere bouwsels zoals een garage of een schuur zijn.
  3. Omdat het niet mogelijk is om alle woningen afzonderlijk te taxeren, worden de woningen in groepen ingedeeld. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Dit hoeven geen identieke woningen te zijn maar het zijn woningen die qua ligging, bouw, onderhoudstoestand en dergelijke op elkaar lijken.
  4. Vervolgens wordt één of een aantal woningen in zo'n groep getaxeerd. De getaxeerde woning(en) wordt een referentiewoning genoemd. Deze woning is het vergelijkingsobject voor de andere woningen in de groep.
 • Wat heb ik nodig?

  Voor de waardebepaling zelf hoeft u niets te doen of mee te nemen. Indien u het niet eens bent met de uitkomst kunt u bezwaar maken. In dat geval dient u het volgende mee te nemen:

  Een verklaring met daarin:

  1. Uw naam en adres.
  2. Adres van het betreffende pand.
  3. De reden van uw bezwaar.
  4. Het nummer van de aanslag waartegen u bezwaar maakt.
 • Formulieren

  Voordelen DigiD formulier

  • u hoeft uw naw-gegevens niet meer in te vullen, dit wordt automatisch gedaan;
  • het formulier komt meteen binnen bij de gemeente, terwijl u een afdrukformulier nog zelf moet afdrukken en verzenden naar de gemeente.
 • Veel gestelde vragen